Uprawnienia

Posiadamy uprawnienia do:

  • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenia w specjalności instalacyjnej w   zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • projektowania bez ograniczenia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • uprawnienia elektryczne E i D do 20 kV